แบบที่ 1 ส่งเอกสารไม่ต้องวางเงินประกัน

 • เอกสารครบไม่ต้องวางเงินประกัน*

 • ใช้เอกสาร 3 รายการ

 • วางบัตรตัวจริงไว้ระหว่างเช่า

* ทางร้านขอสงวนสิทธิในการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอน

สมัครสมาชิก ผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ

Upload เอกสาร 3 รายการผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนลงจอง สามารถ ถ่ายรูป หรือ Scan ส่งมาก็ได้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ

ลงจองอุปกรณ์แล้วรอการตรวจสอบเอกสารและคิวจองเมื่อผ่านการตรวจแล้ว ทางร้านจะลงคิวจองอุปกรณ์ให้
*** ต้องส่งเอกสารผ่านระบบก่อนลงจองเท่านั้น ***

รอทางร้านตรวจสอบรายการจอง และ เอกสารที่ส่งเข้ามาในระบบ ประมาณ 1-2 ชั่วโมงในเวลาทำการ

รับอุปกรณ์ที่ลงจอง ในวันและเวลาที่ระบุโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการรับของมีดังนี้

 • เอกสาร (สำเนา) ที่ Upload มาทั้งหมด
 • ต้องวางบัตรตัวจริงไว้ระหว่างเช่า 1 รายการ เป็น บัตรประชาชนตัวจริง หรือ ใบขับขี่ หรือ ทะเบียนบ้านตัวจริง หรือ บัตรข้าราชการ
 • ชำระค่าเช่าในวันรับของทั้งหมด

รับของได้ที่ร้าน Lenslineup อาคารเอเชียชั้น 12 ติด BTS ราชเทวี ทางออก 3

ส่งคืนอุปกรณ์ตามเวลาที่ลงจองไว้ และรับบัตรตัวจริงคืน

เอกสารที่ใช้

 1. สำเนาบัตรประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. เอกสารยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน 1 รายการ เช่น (เลือก 1 รายการ)***

  • ใบแจ้งค่าน้ำค่าไฟ

  • ใบแจ้งค่าโทรศัพท์มือถือ

  • ใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต

  • ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต

  • ใบแจ้งประกันชีวิต

  • ใบแจ้งอื่นๆ ที่ตรงตามเงื่อนไขทางร้าน

*** เอกสารยืนยันที่อยู่ เป็นเอกสารที่ไปรษณีย์ส่งมาที่บ้านทุกๆเดือนโดย ชื่อต้องตรงกัน และ มีที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ในกรุงเทพและปริมฑล โดย ที่อยู่ไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน เช่นใบแจ้งค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำ,ค่าไฟ,ใบแจ้งค่าบัตรเครดิต โดยวันที่ในเอกสาร ย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน

แบบที่ 2 ไม่ต้องส่งเอกสาร วางเงินประกัน

 • ไม่ต้องส่งเอกสาร ใช้แค่สำเนาบัตรประชาชน

 • ไม่ต้องวางบัตรตัวจริง

 • ลูกค้าต่างจังหวัดสามารถเช่าแบบนี้ได้
  (รับของคืนของที่ร้านเท่านั้น)

 • กันวงเงินบัตรเครดิตเพื่อวางประกันได้**

ขั้นตอน

สมัครสมาชิก ผ่านทางหน้าเว็บ แล้วกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ
กดเพิ่มการจองอุปกรณ์ในระบบแล้ว เลือกเช่าแบบที่ 2
รอทางร้านโทรแจ้งราคาวางหลักประกัน และ Confirm หลักประกันที่จะวาง ในเวลาทำการ หรือลูกค้ากลับมาเช็คสถานะในระบบแล้ว confirm ผ่านระบบเพื่อลงจอง

รับอุปกรณ์ที่ลงจอง ในวันและเวลาที่ระบุโดยสิ่งที่ต้องเตรียมมาในการรับของมีดังนี้

 1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
 2. ชำระค่าเช่าในวันรับของทั้งหมด
 3. เงินประกันตามที่ตกลงกับทางร้าน

รับของได้ที่ร้าน Lenslineup อาคารเอเชียชั้น 12 ติด BTS ราชเทวี ทางออก 3

ส่งคืนอุปกรณ์ตามเวลาที่ลงจองไว้ และรับหลักประกันคืน

สิ่งที่ต้องใช้

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • แสดงบัตรประชาชนตัวจริง

 • เงินประกัน 3,000 บาท (เงินสด หรือ โอน หรือ วงเงินบัตรเครดิต) ในวันรับของ

เวลารับ

 • หลัง 11.30 น.

 • หลัง 14.00 น.

 • หลัง 17.00 น.

เวลาคืน

 • ก่อน 13.00 น.

 • ก่อน 16.00 น.

 • ก่อน 19.00 น.

โปรโมชั่นเช่าหลายวัน

 • เช่า 10 วัน จ่าย 6 วัน
 • เช่า 7 วัน จ่าย 5 วัน
 • เช่า 4 วัน จ่าย 3 วัน
 • ส่วนลดตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป คำนวนได้จากในระบบ

การนับเวลาค่าเช่า

กล้อง GoPro รับของได้ตั้งแต่ 11.30-19:00 วันอาทิตย์ 11:30-14:00
คืนของ 11.30-19:00 วันอาทิตย์ 11:30-14:00 ตอนคืนฝาก Grab Lineman มาได้

ตัวอย่างเช่า GoPro HERO10 Black ราคาวันละ 450 บาท

 • รับของ 16 หลัง 11.30น. คืน 17 ก่อน 13.00น. นับ 1 วัน คิด 450 บาท
 • รับของ 16 หลัง 11.30น. คืน 20 ก่อน 19.00น. นับ 4 วัน จ่าย 3 วัน คิด 1350 บาท
 • รับของ 16 หลัง 12.00น. คืน 26 ก่อน 18.00น. นับ 10 วัน จ่าย 6 วัน คิด 2700 บาท

อุปกรณ์เสริม  : เลือกฟรี 1 รายการ เพิ่มเติมคิดค่าเป็นครั้ง ใช้อุปกรณ์ได้ตามระยะเวลาการเช่ากล้อง GoPro กับทางร้าน

เงื่อนไขการเช่า

– ผู้เช่าจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– ผู้เช่าต้องมารับอุปกรณ์ที่หน้าร้านด้วยตัวเองทุกครั้ง
– ต้องนำเอกสารที่ Upload ผ่านทางระบบทั้งหมด มายื่นในวันรับของครั้งแรก
– ผู้เช่าแบบที่ 1 ต้องวางบัตรตัวจริงเป็น ประชาชน หรือ ใบขับขี่
   หรือ เล่มทะเบียนบ้าน หรือ เงินสด
– ต้องชำระค่าเช่าทั้งหมดในวันรับของ
– กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– รับของวันพฤหัส-เสาร์ค่าเช่าขั้นต่ำ 2 วัน
– ราคาโปรโมชั่นหน้าเว็บไซต์กรณีเช่า GoPro 1 ตัวเท่านั้น กรณีเช่ามากกว่า 1 ตัวคิดค่าเช่าขั้นต่ำ 3 วัน ทางร้านขอสงวนสิทธิยกเลิกการให้เช่าทั้งหมดกรณีต้องการเช่าหลายตัวแล้วแยกทำรายการจากหลายผู้เช่า
– กรณีคืนอุปกรณ์ไม่ตรงตามกำหนดต้องแจ้งทางร้านล่วงหน้าก่อนกำหนด และต้องรับผิดชอบค่าเช่าและค่าเช่าของลูกค้าท่านต่อไปกรณีที่มีคิวจองต่อ
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
และขอสงวนสิทธิการให้เช่าหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

** เงื่อนไขการกันวงเงินบัตรเครดิตเพื่อวางประกัน

การวางหลักประกันโดยใช้วงเงินบัตรเครดิต ผู้เช่าต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและชื่อตรงกัน โดยต้องแจ้งให้ทางร้านทราบล่วงหน้าในขั้นตอนการทำรายการจองอุปกรณ์ ค่าเช่าต้องชำระผ่านบัตรเครดิตใบเดียวกันเท่านั้น ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการกันวงเงินบัตรด้วยตัวเองที่หน้าร้าน ระบบจะทำการกันวงเงินบัตรเครดิตระหว่างเช่าและจะทำการคืนวงเงินเมื่อคืนอุปกรณ์โดยไม่แสดงในใบแจ้งค่าใช้บริการ บัตรต้องมีวงเงินคงเหลือสำหรับค่าประกันและค่าเช่า รับเฉพาะบัตร VISA,MasterCard และ JCB ที่ให้บริการโดยธนาคารภายในประเทศเท่านั้น รายการเช่าต้องมีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 7 วัน สามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตเป็นหลักประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท การทำรายการต้องใช้ OTP ในการชำระค่าเช่า/หลักประกัน การคืนวงเงินทางร้านจะทำรายการคืนวงเงินในวันที่คืนของ ระยะเวลาในการคืนวงเงินเข้าบัตรขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารผู้ออกบัตรนั้นๆ อาจใช้เวลา 3-29 วันทำการ